تیز ورکشاپ ها

ورکشاپ احیا و صافی مو

سرکار خانم دیبا مدرس و متخصص صافی و احیا مو

ورکشاپ صافی مو خانم دیبا
 • نحوه صحیح اتو کشی برای هر لاین درمان وو احیا
 • آرگان تراپی
 • اسپای مو
 • دستگاه ماکرومیست
 • دستگاه پیکواستیم
 • دستگاه نانو استیم
مدل و مواد برای تمرین از سالن
 • نانو کراتین بدون قرنطینه
 • کراتین با قرنطینه
 • آنزیم تراپی
 • نحوه تثبیت کراتین ها و احیاها
 • بوتاکس
 • پروتئین تراپی
 • آرژانین تراپی (آرژنین تراپی)
 • مولتی فانکشن

تیزر ورکشاپ های تخصصی

سرکار خانم دیبا مدرس و متخصص صافی و احیا مو

ورکشاپ تخصصی صافی و احیای مو شیراز 

کلاس تخصصی صافی و احیا تهران

ورکشاپ تخصصی صافی و احیای مو در کوالالامپور – مالزی

کارگاه آموزشی احیاء و صافی – اهواز سال 98

کارگاه آموزشی احیاء و صافی – شاهین شهر اصفهان سال 98