تصاویر

تصاویر قبل و بعد صافی و احیای موهای مشتریان

سالن زیبایی و مرکز صافی و احیای دیبا آیناز


در سالن زیبایی و مرکز صافی و احیای دیبا آیناز کلیه خدمات کراتینه , ریباندینگ و نانو ریباندینگ , صافی و احیای مو با بهترین مواد و دستگاه های مدرن انجام میشود.
فقط با یکبار مراجعه به مرکز ما مشتری دائمی ما خواهید بود.

سرکار خانم دیبا

سرکار خانم دیبا مادر کراتین ایران و مدرس بین المللی با 23 سال سابقه فعالیت و تدریس
صافی و احیا مو توسط خانم دیباصافی و احیا مو توسط خانم دیبا
سالن دیباخانم دیبا - مرکز صافی و احیا مو